RSS

Rrjetit të marketingut KOSOFT Ads i shtohet edhe activeASK

activeASK – një motor kërkimi i avancuar në gjuhën shqipe tani e tutje është pjesë e rrjetit të marketingut KOSOFT Ads, kjo do të thotë se reklamat e publikuara në KOSOFT Ads shfaqen edhe në rezultatet e kërkimit në activeASK.

activeASK motor kërkimi në gjuhën shqipe, u lëshua online në vitin 2006 si beta version. Ndërsa sot është avancuar shumë dhe përdoret nga shfrytëzuesit shqiptar të internetit në të gjithë botën. Me activeASK ju mund të kërkoni: web faqe, foto, lajme, video dhe audio.

Më këtë bashkëpunim KOSOFT Ads rritë numrin e web faqeve në rrjetin e marketingut dhe kështu ju jep mundësinë bizneseve që të reklamojnë shërbimet dhe produktet e tyre në një rrjet të gjërë të web faqeve.

www.activeask.com & www.kosoft-ads.com

, ,