RSS

Pepsi publikon një reklamë mjaft interesante

28.09.2008

Video Reklama

Një prej kompanive me te njohura në botë për prodhimin e pijeve te gazuara, konkurrenti kryesor i Coca Cola Company, Pepsi publikon një reklamë mjaft interesante për të tërhequr sa më shumë njerëzit qe te provojnë Pepsin. Për më shumë shiqoni vetë reklamen dhe komentojeni!

autor: Besart Bajrami [besartb@kosoft-studio.com]