RSS

Jeta e një ylli: 12 miliard vite në vetëm 6 minuta (VIDEO)

Në këtë video mund të shihni 12 miliard vite në një prezantim prej vetëm 6 minuta, të një ylli të tipit G, ose thënë më ndryshe të një ylli të njëjtë më diellin.