RSS

Dërgimi i emailave SPAM pati një rënie gjatë muajit Shtator

Dërgimi i emailave SPAM pati një rënie gjatë muajit Shtator. Duke u bazuar në raportin e kompanisë MessageLabs të datës 06.10.2008, volumi i SPAM emailave gjatë muajit Shtator pati një rënie përafërsisht prej 8%.

Kjo ka ndodhur pasi disa kompani ju kanë japur fund ofrimit të shërbimeve të tyre upstream.
Ndër këto kompani janë edhe: Pacific Internet Exchange, UnitedLayer, etj.

Gjithmonë sipas MessageLabs, 85% e spam emailave më përmbajtje seksuale janë dërguar
gjatë orarit të punës.  /KosDir Blog/

,