RSS

Cilat janë risitë në WordPress 2.7?!

WordPress 2.7 është versioni i ri i softuerit mjaft të popullarizuar për bloging.

Versioni 2.7 u paraqit në dhjetor 2008, por për arsye se ishim pakëz të zënë me projekte ne nuk patëm kohë që të azhurojmë blogun tonë deri me sot. Pasi kalimi në versioni e ri 2.7 u bë me shumë sukses dhe pa hasur në asnjë problem, vendosa të hulumtoj nëpër risitë e reja që ka sjellë WordPress 2.7.

Përveq dizajnit mjaft tërheqës që e karakterizon WordPress 2.7, ndryshime janë bërë edhe në përdorimin, përkatësisht në administrimin e blogut duke lehtësuar dhe shpejtuar punën më blogun tuaj.

Një prej gjërave qe me acaronte në versionin e kaluar ishte se Flash Uploader nuk funksiononte, ndërsa në këtë version, ky lëshim qënka rregulluar. (Në atë kohë pata instaluar një plugins për të deaktivizuar Flash Uploader).


Ekipi i WordPress ka krijuar këtë video, për të paraqitur risitë që e karakterizojnë WordPress 2.7

Më poshtë mund të gjeni një listë të risive (ndryshimeve) që e karakterizojnë WordPress 2.7, (Pasi të gjithë ju do t’i kuptoni më lehtë në anglisht këto terma, nuk po i përkthej në shqip, sepse mendoj se vetëm do ju humbim kuptimin e tyre):

 • XMLRPC Comments API (Ticket 7446)
 • Keyboard shortcuts for comment moderation (Ticket 7643)
 • Sticky Posts (Ticket 7457)
 • Theme update api, like we do for plugins (Ticket 7519)
 • Dashboard and write box rearranging (write box in trunk)
 • One-click plugin installs (Ticket 6015)
 • Reply to comments from admin (Ticket 7435)
 • Core updating (Ticket 5560)
 • Frame-like method for moderating ping/trackbacks
 • Plugin browser embedded (Ticket 6015)
 • PHPXref hosted on WordPress.org
 • Separate Large and Full image sizes, related improvements (Ticket 7151)
 • Comment threading (Ticket 7635)
 • Comment paging
 • Batch and inline editing (Ticket 6815)
 • HTTPOnly cookies
 • Column hiding for all management pages
 • Post box hiding for all edit pages
 • Upgrades and install over SFTP
 • Template Tag wp_page_menu wrapper for wp_list_pages and support for Home page (Ticket 7698)
, ,